Strona główna Albert Einstein


 Zobacz też artykuł "Religia i nauka" Alberta Einsteina

Albert Einstein

(1879 - 1955)

 

Fot1: einstein3.jpg 58KB

Zdjęcie Alberta Einsteina zrobione przez Yousufa Karsha 11 lutego roku 1948.

 

Fot2: einstein5.jpg 18,5KB

Słynne zdjęcie z językiem

 

Fizyk; twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej. Urodził się w Ulm (Niemcy) w rodzinie żydowskiej, studiował w szkole politechnicznej w Zurychu. Pracując na podrzędnym stanowisku w federalnym biurze patentowym w Bernie, w 1905 roku opublikował pracę zawierającą podstawowe idee szczególnej teorii względności. W tym samym roku opublikował wyniki prac nad ruchami Browna, korpuskularną teorią światła i zależnością pomiędzy masą i energią (Einsteina wzór). Prace te przyniosły mu duże uznanie; od 1909 roku był profesorem uniwersytetu w Zurychu. 
W roku 1914 przeniósł się do Berlina, gdzie został dyrektorem specjalnie utworzonego Instytutu Fizyki; podczas pobytu w Berlinie pracował nad relatywistyczną teorią grawitacji, poddając gruntownej analizie (po raz pierwszy od czasów Izaaca Newtona) prawa grawitacji; w 1916 roku opublikował wyniki badań, tworząc ogólną teorię względności. W tym czasie rozwinął także kwantową teorię promieniowania. 
W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla.
Zmuszony w 1933 roku do opuszczenia Niemiec, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i  pomimo niechętnego przyjęcia przez administrację rządową US objął stanowisko profesora w Institute for Advanced Study w Princeton . Do końca życia pracował nad próbą połączenia w jedną całość teorii grawitacji z innymi teoriami pola, jak np. z teorią pola elektromagnetycznego.
Einstein brał czynny udział w życiu politycznym; w czasie I wojny światowej głosił idee pacyfistyczne, które w latach następnych w obliczu nazistowskiego zagrożenia i rosnącej potęgi hitlerowskich Niemiec zarzucił. (Powrócił do nich po wojnie)
W czasie II wojny światowej popierał prace zmierzające do budowy bomby jądrowej, (ze względu na poglądy nie został do nich dopuszczony) jednak po wojnie uznał, że dalsza rozbudowa arsenału jądrowego zagraża istnieniu ludzkości, przed czym nieraz publicznie ostrzegał. W dowód uznania za poparcie dla syjonizmu 1952 zaproponowano Einsteinowi prezydenturę Izraela, której nie przyjął. (Nie przyjął, bo nie zgadzał się z rasistowską polityką ówczesnego rządu Izraela. Po odrzuceniu tej propozycji powiedział :"Gdybym miał zostać prezydentem, pewnego dnia musiałbym powiedzieć izraelskiemu narodowi coś, czego nie chciałby usłyszeć", "Najważniejszym aspektem naszej polityki musi być wiecznie obecne pragnienie ustanowienia całkowitej równości dla arabskich obywateli, mieszkających wśród nas") 

Działalność naukowa Einsteina jest powszechnie znana natomiast niewiele mówi się o jego zapatrywaniach politycznych.

Otóż Albert Einstein był pacyfistą, internacjonalistą, socjalistą i zadeklarowanym antyrasistą.

Wierzył w równość wszystkich ludzi, a także w prawo i obowiązek każdego człowieka do kwestionowania działań władz i sprzeciwu wobec tyranii.

Nie ma się zresztą, czemu dziwić, po przeżyciach w nazistowskich Niemczech trafił do USA, w których prawa człowieka były prawami tylko dla białej części społeczeństwa – w dodatku tylko tej bogatej.

Einstein jako człowiek znany i poważany czuł, że jego obowiązkiem jest wykorzystanie swych możliwości dla dobra bliźnich.

Czuł i wykorzystywał – jego akta w FBI dotyczące współpracy z różnymi organizacjami pacyfistycznymi czy nawet komunistycznymi liczą sobie około tysiąc osiemset stron. (Akta zostały częściowo odtajnione pod koniec lat '90 obecnie część z nich FBI umieściła na swej stronie www) jego publikacje na tematy polityczne liczą sobie, co najmniej 195 esejów i artykułów. Ponad 150 wywiadów, listów i przemów przytoczono w samym tylko „New York Timesie”. Działał, wspierał lub sympatyzował z co najmniej 33 organizacjami pozarządowymi uznawanymi naówczas za wywrotowe. (Za wywrotowe uznawano wówczas nawet takie organizacje jak Amerykańskie Stowarzyszenie Żydowskich Pisarzy, Artystów i Naukowców.)

FBI prowadziło inwigilację prof. Einsteina od czasu jego przybycia do USA w 1933 do jego śmierci w 1955. Celem tych działań było zebranie dowodów pozwalających na deportację Einsteina z kraju a powodem jego poglądy niewygodne i niezgodne z polityką rządu USA.

 

Źródło:  www, Fred Jerome "Akta Einsteina", FBI

 

Kalendarium

 

14 marca 1879 :Urodził się w Ulm w Bawarii. W tym samym roku rodzina przeniosła się do Monachium, a później, gdy Einstein miał 15 lat - do Mediolanu we Włoszech. 
1900 :Ukończył studia matematyczne i fizyczne na politechnice w Zurychu w Szwajcarii. 
1901 :Przyjął obywatelstwo szwajcarskie. 
1902 :Rozpoczął pracę jako inspektor w szwajcarskim biurze patentowym. W tym czasie rozpoczął wydawać prace dotyczące teoretycznych aspektów i zagadnień w fizyce. 
1905 :Przedłożył swoją szczególną teorię względności. Pokazał, że takie dziwne zjawiska, jak zmiany rozmiarów, masy i tempa upływu czasu, stają się zauważalne, gdy prędkości zbliżają się do prędkości światła. 
1909 :Został profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na uniwersytecie w Zurychu. Stanowisko to stworzono specjalnie dla niego. 
1911 :Uzyskał stanowisko profesora fizyki na uniwersytecie w Pradze, wtedy pod panowaniem austro-węgierskim. 
1912 :Powrócił na swe poprzednie stanowisko na uniwersytecie w Zurychu. 
1914 :Został dyrektorem Instytutu Fizyki w Berlinie. Ponownie stał się poddanym Cesarza Niemiec, co wiązało się z rezygnacją z obywatelstwa Szwajcarskiego. 
1915 :Ogłosił ogólną teorię względności, w której stwierdził, że efekty grawitacji i przyśpieszenia są równoważne. Z tej teorii wynika, że grawitacja powoduje ugięcie toru światła i zmienia jego częstotliwość. 
1919 :Zespół pod kierownictwem A. Eddingtona potwierdził obserwacyjnie ogólną teorię względności, dowodząc źe Słońce zakrzywia promień światła gwiazdy, znajdującej się poza nim. 
1921 :Otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego i prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. 
1930 :Opublikował książkę About Zionism (O syjonizmie). 
1934 :Pozbawiony pracy i domu po dojściu nazistów do władzy, Einstein przeniósł się do Ameryki, gdzie został profesorem w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Coraz głośniej zaczął wyrażać swe poparcie dla utrzymania pokoju na świecie. 
1939 :Wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosvelta, namawiając do szybkiego działania w badaniach nad bombą atomową. 
1940 :Przyjął obywatelstwo amerykańskie. 
1945 :Rozpoczął nalegania na ustanowienie międzynarodowej kontroli nad bronią atomową. 
1950 :Przedstawił jednolitą teorię oddziaływań elektromagnetycznych i grawitacyjnych, której nie zaakceptowali inni fizycy. 
1952 :Odrzucił zaproszenie do objęcia urzędu drugiego prezydenta Izraela. 
18 kwietnia 1955 :zmarł we śnie w szpitalu w Princeton. Krótko po jego śmierci nowemu sztucznemu pierwiastkowi chemicznemu nadano nazwę einstein.

 

Kalendarium z Wikipedii


 

 

 


 Buddyzm w XXI wieku