"Amitaba" powrot do strony glownej

 


Strona Główna > Budda Siakjamuni - Nauki dla społeczeństwa

 

 

"Gdy jakiś minister zaniedbuje swe obowiązki, działa dla własnych korzyści czy bierze łapówki, to jego postawa powoduje gwałtowny upadek moralności publicznej. Ludzie zaczynają się wzajemnie oszukiwać, silniejszy atakuje słabszego, dygnitarz źle traktuje prostego człowieka, bogaty wykorzystuje biedaka. Dla nikogo nie ma sprawiedliwości, rosną szkody, mnożą się trudności. W takich warunkach uczciwi ministrowie wycofują się z działalności publicznej, a mądrzy ludzie milczą, by nie narażać się na kłopoty. Na stanowiskach pozostają jedynie pochlebcy, którzy korzystają z władzy by się wzbogacić, nie zaprzątając sobie głowy cierpieniami ludu. W takich okolicznościach władza rządu staje się nieskuteczna, a jego wymiar sprawiedliwości popada w ruinę. Nieuczciwi urzędnicy są złodziejami ludzkiego szczęścia, a nawet są gorsi niż złodzieje, ponieważ okradają zarówno władcę, jak i lud, stając się sprawcami problemów całego narodu. Król powinien usuwać i karać takich ministrów."

 

 

"Gdy ludzie są szczęśliwi, a ich potrzeby zaspokojone, zanikają różnice pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, dobre uczynki znajdują poparcie, prawość wzrasta, a ludzie szanują się wzajemnie. Każdemu się powodzi; pogoda i temperatura stają się normalne; słońce, księżyc i gwiazdy świecą naturalnie; deszcze i wiatry przychodzą o właściwej porze; wszelkie klęski żywiołowe znikają."

 

"Każdy człowiek ma inne poglądy, które odpowiadają stanowi jego umysłu. Jedni ludzie uważają, że miasto, w którym żyją, jest piękne i wspaniałe, inni widzą je jako brudne i zaniedbane."

 

"Mądry władca zawsze myśli o ludziach, którymi rządzi i ani na chwilę o nich nie zapomina. Myśli o ich problemach i planuje, jak im zapewnić pomyślność. By mądrze rządzić, musi być o wszystkim poinformowany: o stanie wód, o suszy, o huraganie i deszczu; musi wiedzieć o uprawach, przewidywanych zbiorach, o radościach i smutkach ludzi. By móc sprawiedliwie nagradzać, karać lub chwalić, musi dokładnie znać złych i zasługi prawych."