Złudzenie istnienia 


Sutra Dobroci

Metta Sutta

 

 

Tak ma postępować ten, który do zbawienia dąży,

gdyż już poznał siedzibę ciszy:

niech będzie energiczny, prawy i niebłądzący,

(jednak) łagodny i przystępny, ponieważ wygnał dumę.

 

Niewymagający (niech będzie) i nieciężki do zniesienia,

umiarkowany, niezapobiegliwy (a ponadto) mądry,

powściąga swoje zmysły; wobec rodziny

nie jest wymagający, łatwo go zadowolić.

 

Nie ubiega się o mniejsze cele,

lecz inne, mądre go nęcą,

Istotom wszystkim niech będzie szczęście i pokój,

niechaj wszystkie będą całkowicie szczęśliwe!

 

Cokolwiek by było żyjącą istotą-

czy wędrującą czy też stojącą w miejscu,

(płasko) rozpostartą czy wysoko się w górę wznoszącą,

małą czy średnią, słabą czy mocną,

 

przed oczyma czy też w ukryciu,

(tu) blisko czy w oddali,

urodzone czy mające dopiero powstać-

istoty te wszystkie niech będą szczęśliwe!

 

Nigdy nie powinien drugiego lżyć

i nikogo nigdy nie lekceważyć;

z gniewu i z wrogości nie powinno się wzajem

wpędzać w nieszczęście.

 

Jak matka, która swego syna,

Jedynego, chroni za cenę swego życia,

tak i on wobec wszystkich istot

powinien starać się wyzwolić ducha z ograniczeń.

 

Na cały świat powinien dobro rozwijać,

i swego ducha (całkiem) z ograniczeń wyzwolić,

w górę, w dół i w żadnym kierunku

nie ścieśniony, oczyszczony z nienawiści i wrogości.

 

Czy stoi, idzie, siedzi czy też leży:

jeżeli tylko nie popada w senność,

powinien wzbudzać taką postawę swego ducha,

która nazywa się boskim czuwaniem w świecie.

 

Nie żywiąc żadnych fałszywych poglądów,

pielęgnując śila; gdy pozna,

że pokonał żądzę i pragnienia:

nie wejdzie on więcej do żadnego łona.

<< | >> 

<powrót do spisu treści  


 Buddyzm w XXI wieku