Złudzenie istnienia 


Pięć i Dziesięć Wskazań

 

 

 

Trzy ogólne postanowienia

 

1.      Postanawiam unikać zła.

2.      Postanawiam czynić dobro.

3.      Postanawiam wyzwalać wszystkie odczuwające istoty.

 

Cztery Ślubowania

 

1.      Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.

2.      Nieskończone ślepe namiętności ślubuję wykorzenić.

3.      Niezmierzone bramy Dharmy ślubuję przeniknąć.

4.      Wielką Drogę Buddy ślubuję osiągnąć.

<< | >> 

<powrót do spisu treści  


 Buddyzm w XXI wieku